Embassy of the Republic of the Union of Myanmar London
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , London

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သော (၁၃)ကြိမ်မြောက် အေဆမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Chair’s Statement ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သော (၁၃)ကြိမ်မြောက် အေဆမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Chair’s Statement ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်

Announcements

Friday 03, July, 2020 ပုံစံ ၁၅

Latest Updates

Activities