Embassy of the Republic of the Union of Myanmar London
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , LondonEmbassy of the Republic of the Union of Myanmar , London

COVID-၁၉ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကန့်သတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

COVID-၁၉ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကန့်သတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း
(၁၅-၃-၂၀၂၀၊ နေပြည်တော်)

 

Announcements

Friday 03, July, 2020 ပုံစံ ၁၅

Latest Updates

Activities